Traumesensitiv og tilpasset yoga som verktøy for inkludering, mestring og avspenning.

Gnist Yoga samarbeider med offentlig og frivillig sektor for å tilby skreddersydde timer både til personer som jobber i disse sektorene og til deres brukere.

Samarbeidet med Senter for Flyktningkompetanse og Integrering (SeFI) i Oslo bidrar til at personer med flyktningbakgrunn kan delta på ukentlige yogatimer uten kostnader.

Yoga kan være et godt verktøy for å forbedre livskvaliteten, blant annet ved å bidra til avslapning, bedret fysisk og psykisk form, og til å bygge tillit og selvtillit. For at deltakere skal få best mulig utbytte tilpasser Gnist Yoga opplegget etter deltakeres livssituasjon, alder og form. Yoga kan gjerne kombineres med andre aktiviteter, som turer i skog og mark og annen trening.

TCTSY_Logo_Orange.png
CTE_Logo_fullcolor_edited.jpg

.

.

En unik metode med bevist effekt

Gnist Yoga tilbyr en unik tilnærming til yoga, kalt traumesensitiv yoga, som å handler om å skape en trygg ramme for egne valg, oppmerksomt nærvær i kroppen og stabilisering av nervesystemet.

Jeanette i Gnist Yoga er en av to i Norge som er sertifisert til å undervise traumesensitiv yoga i henhold til Trauma Center Trauma Sensitive Yoga (TCTSY) ved Center for Trauma and Embodiment, Massachusetts, USA. Pedagogikken bygger på traumeteori, tilknytningsteori og studier har bevist at den har positiv effekt for mennesker med komplekse traumer og kronisk PTSD.

Trygghet skapes gjennom mindre grupper, et ikke-dømmende miljø og et fravær av fysisk berøring eller såkalte ‘justeringer’. I stedet får deltakerne mulighet til å utforske bevegelser og yogaformer som passer for dem, etter invitasjoner og forslag fra læreren. Yogatimene er ikke terapi, men kan være et godt supplement til tradisjonell terapi. Personer med komplekse traumer bør søke profesjonell hjelp. 

Gnist Yoga har undervist yoga for personer med flyktningbakgrunn med denne metoden de siste 2 årene. Også deltakerne som ikke har traumer kan ha glede av denne metoden, da den er mindre ‘streng’ og mer valgbasert enn tradisjonelle yogatimer på mange studioer. 

Tilbakemeldingene både personer fra asylmottak, personer med opphold i Norge og personer som jobber med bosatte flyktninger har vært positive. Yogaen kan gi dem et pusterom i en hverdag med usikkerhet og vonde minner, og kan hjelpe dem å løse opp i spenninger.

Når jeg underviser yoga for flyktninger står står mestring, tilstedeværelse og egne valg i sentrum. Fokuset er mer på hvordan bevegelsene føles i kroppen, og ikke hvordan de ser ut.
— Jeanette, yogalærer Gnist Yoga

Eksempler på traumesensitiv yoga

Under er eksempler på opplegg som Gnist Yoga kan tilby. Ta gjerne kontakt for å høre om muligheter for samarbeid da vi ønsker å utvide tilbudet til personer med flyktning- og minoritetsbakgrunn og andre som kan ha nytte av traumesensitiv yoga.

IMG_8234.JPG

Yoga for personer med flyktningbakgrunn

- Traumesensitiv pedagogikk
- 30 - 60 minutters timer, dynamisk eller rolig tempo
- Fokus på tilstedeværelse og å løse opp i spenninger i kroppen.
- Tilpasses deltakeres form - ingen erfaring er nødvendig
- Små grupper på max. 10 personer for å skape et trygt miljø
- Kurs av 5-10 ganger er ideelt for best mulig utbytte for deltakerne

Tidligere og nåværende samarbeid:
DNT Oslo og Omegn og Bydel Gamle Oslo.

 
Inkluderende yoga.jpg

Yoga for voksne og barn sammen

Mange aktiviteter for barn er lagt opp til konkurranse og økt adrenalinnivå. Yoga være et kjempefint alternativ for at barn kan roe seg ned, bli bevisst sin egen kropp og egne behov. Mange voksne har også behov for å roe ned.

- 20 - 60 minutters sesjoner
- Elementer av lek kan inkluderes
- Tilpasses deltakeres form - ingen erfaring er nødvendig

På bildet er en sprek gjeng som prøvde yoga for første gang. En kvinne sa at det føltes godt å løse opp i skuldre og nakke, og ungdommene syntes det var gøy med balanseøvelser.

 
FullSizeRender - Kopi.jpg

Yoga og tilstedeværelse i naturen

Gnist Yoga underviser gjerne yoga og tilstedeværelse ute i naturen. Her er responsen fra da Gnist Yoga kombinerte naturopplevelser med yoga med gruppe damer fra Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN):

"Det var så verdifullt å ha deg med denne turdagen. Du skapte en ro og bevissthet, fikk deltakerne til å reflektere rundt hvordan de hadde det og lærte dem fine øvelser. Jeg likte særlig ditt fokus på takknemlighet. Det er så lett at man dveler ved det som er vanskelig og det man bekymrer seg for. Damene var så fornøyd og gav uttrykk for at de satte pris på denne dagen."

Hanne Hide, Oslo og Omland Friluftsråd